Hrvatski Telekom - Xmas, fiksna

  • Klijent: Hrvatski Telekom
  • Agencija: Saatchi & Saatchi
  • Režiser: Dalibor Matanić
  • Snimatelj: Aleksandar Ilić