Podravka - Grill

  • Klijent: Podravka
  • Agencija: Studio Marketing J. W. Thompson
  • Režiser: Dalibor Matanić