HPB Hrvatko 5

  • Klijent: Hrvatska poštanska banka
  • Agencija: Kinogerila
  • Režiser: Dalibor Matanić
  • Snimatelj: Danko Vučinović