Erste #vjerujusebe

  • Klijent: Erste
  • Agencija: BBDO/Utorak
  • Režiser: Dalibor Matanić
  • Snimatelj: Aleksandar Košutić